Polityka Prywatności

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest iCare Sp. z o.o.
zwana dalej Administratorem.

Jak możesz się z nami skontaktować?

 • listownie: iCare, Łódź 90-002 ul. Tuwima 22/26
 • e-mailem na adres: biuro@icare.net.pl,
 • korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie: https://icare.net.pl

Jakie przysługują Ci prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przenoszenia Twoich danych.

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzany?

 1. Wykonania umowy o świadczenie usług serwisowych;
 2. Jeżeli zdecydujesz, że chcesz otrzymać fakturę̨, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych, dane będziemy przetwarzać także w tym celu;
 3. Zapewnienia kontaktu, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł skorzystać z naszych usług serwisowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO;
 2. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Komu przekażemy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy samodzielnie.

Czy Twoje dane osobowe będą̨ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich?
Nie.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. Trwania umowy o świadczenie usług serwisowych oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń;
 2. Niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa;